onsdag 25 mars 2015

VAD TYCKER FSL:s DELTAGARE?

Personerna som tillfrågats representerar olika konstnärliga och akademiska discipliner, olika länder och de har deltagit vid olika tidpunkter, tidsspann och i olika funktioner under FSL:s snart 13 åriga historia.

De uppgifter de ombads fylla i var:

           Namn:
           Titel:
           e-postadress:
           När (ungefär) har du deltagit:
           Erfarenheter av och omdöme om FSL:s seminarier:

KLICKA PÅ NAMNEN HÄR TILL HÖGER FÖR ATT LÄSA DE ENSKILDA PERSONERNAS SVAR
ELLER SCROLLA SÅ FÖLJER DE ALLA I OMVÄND BOKSTAVSORDNING

TÄNGERSTAD, ERIK (SVERIGE)


TÄNGERSTAD, ERIK (SVERIGE)
Forskare / Universitetsadjunkt

Seminarier sedan 2012

 

FSL har ständigt visat att nätverkets bredd kunnat skapa nydanande seminarier med djup, men till en förvånansvärt låg kostnad. Det torde vara omöjligt att åstadkomma det som åstadkommits inom ramen för FSL utan det engagemang som de ansvariga för verksamheten visat och fortsätter att visa.

TUNEDAL, JENNY (SVERIGE)


TUNEDAL, JENNY (SVERIGE)
Poet, kritiker, lektor vid Litterär Gestaltning, Akademin Valand. 

2003-2005

 

För mig var FSL:s seminarium helt avgörande på flera sätt. 

     Det var en stor gåva att få denna öppning mot ett kvalificerat, internordiskt litterärt och kritiskt samtal, och det kom att betyda oerhört mycket för mig i mitt arbete som poet, kritiker, översättare. Seminariet var en miljö där jag kunde pröva mig själv som kritiker och författare och få engagerade, generösa, skarpa och kunniga svar. 

     Seminariets insisterande på en konstnärlig, kritisk praktik och att denna skulle kunna ta plats i och samtala med en bred litterär offentlighet var uppfordrande och inspirerande. Det fick mig att både våga och tänka mer som kritiker. Idag, när den breda litterära offentligheten tycks än mer kringskuren och sönderfallande än för 10-12 år sedan, föreställer jag mig att FSL:s funktion som samlande punkt och som ställningstagande är mer avgörande än någonsin. Inte bara för dess deltagare, utan för alla som arbetar inom det litterära fältet i de nordiska länderna.  

SWEDENMARK, JOHN (SVERIGE)


SWEDENMARK, JOHN (SVERIGE)
Skriftställare, översättare

Kanske sen 2005

 

Fria seminariet är tveklöst en av de viktigaste arenor jag deltagit i. Allvaret och koncentrationen, grundade i arrangörernas noggranna förberedelser, kommer alla förberedelser på skam och nya tankar uppstår vid varje sammankomst: för den enskilde, kollektivt och kontinuerligt genom åren. I synnerhet är det viktigt att den konstnärliga erfarenheten får egen rösträtt och inte stannar vid ett studieobjekt utan deltar i samtalet på egna villkor, oberoende av konstart. En annan oerhört viktig och sällsynt poäng är närheten mellan samtalet och det skrivna ordet, i bägge riktningar: dialoger som blir essäer, förberedda framträdanden som lockar fram helt oförutsägbara förtydliganden i mötet med andras erfarenheter. Och kanske just mötet på lika villkor mellan olika slags erfarenheter är det som betytt mest för min egen utveckling som teoretiker och textmakare.

STRÖM, EVA (SVERIGE)


STRÖM, EVA (SVERIGE)
Författare

2012

Erfarenhet: FSL: s seminarier är unika i Sverige genom sitt öppna, sökande och tvärvetenskapliga arbetssätt som samlar kvalificerade medarbetare från skilda fält för tankearbete och tankeutbyte i konstnärliga, filosofiska och litterära frågor. Jag har stor respekt för vad FSL  under sina år åstadkommit och anser att man på alla sätt bör stödja verksamheten.

SAMUELSSON,MARIE (SVERIGE)


SAMUELSSON,MARIE i(SVERIGE)
Tonsättare

Seminarier: risk och tänka språk, 2014.

 

Genom att frågeställningarna är formulerade så fokuserat och samtidigt så öppet, bildas  möjligheter för tankens svindlande i konstnärliga och vetenskapliga diskussioner. Deltagarna kommer från vitt skilda discipliner och praktiker, men genom god handledning, debatt och insiktsfull konklusion, kände jag att alla tillsammans, och då menar jag verkligen tillsammans, fick nya insikter och ställde nya frågor. Vi satt i en cirkel, alla talade inför och såg de övrigas ansikten. För den solitära konstnären eller i mitt fall, tonsättaren, är det ovärderligt, omtumlande och spännande att delta i ett FSL seminarium. Det är att möta experter från skilda miljöer och sätta invanda tankebanor, teser, benämningar och definitioner inför kris, frågor och intellektuella utmaningar. Det är att våga. 

ROSENGREN, MATS (SVERIGE)


ROSENGREN, MATS (SVERIGE)
Professor i retorik, Uppsala universitet

Jag deltog som föreläsare vid en workshop i september 2014. 

 

Jag kände naturligtvis till FSL redan innan jag blev inbjuden som föreläsare - inte minst genom seminariets högklassiga publikationer, redigerade av Magnus William-Olsson. Mina förväntningar på seminariet kom inte på skam. Den diskussion som följde på min föreläsning  var intensiv och på en hög akademisk nivå - och i högsta grad givande för min egen del. Mitt bestämda intryck är att Magnus William-Olsson i och med FSL lyckats skapa en plats för intressanta, vetenskapligt informerade diskussioner på en hög nivå av centrala problemfält inom humaniora, konst liksom inom konstnärlig forskning.